Havarijné poistenie

Havarijné poistenie online v spolupráci s Netfinancie

Havarijné poistenie za najnižšiu cenu rýchlo a jednoducho!

Myslieť dopredu sa oplatí. Investovanie menších prostriedkov, aby ste v prípade potreby získali viac, ocenia určite viacerí držitelia motorových vozidiel.

Havarijné poistenie poskytuje práve túto službu. Kasko, ako sa toto havarijné poistenie tiež nazýva, zabezpečí poistníkovi náhradu škody vzniknutej pri niektorom z rizík spojených s vozidlom. Zjednodušene ide o:

  • haváriu, poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho častí
  • škody v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu
  • odcudzenie vozidla alebo jeho častí
  • prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
  • poškodenie čelného skla alebo všetkých skiel
  • prípad úrazu a trvalých následkov po úraze
  • krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle
  • pripoistenie právnej ochrany

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia je však havarijné poistenie dobrovoľným poistením. Nie je tak nutné ho uzatvoriť a nikto Vás za neuzatvorenie nemôže pokutovať.

Ide však o vlastné zváženie a predvídanie, či sa havarijné poistenie pre prípad Vášho motorového vozidla, uzatvoriť oplatí. Všeobecne platí, že nové a novšie vozidlá by bolo výhodné poistiť. Vodič je tak chránený aj pred tou najmenšou škodou, ktorá mu nastane a bude nutné ju odstrániť.

A aby ste svoje havarijné poistenie získali čo najvýhodnejšie, existuje výhodná kalkulačka havarijného poistenia od Netfinancie.sk. Ide o porovnanie výšky poistného od všetkých poisťovní, ktoré havarijné poistenie poskytujú.

Cez danú kalkulačku si tak jednoducho, rýchlo a pohodlne viete zistiť, ktorá poisťovňa ponúka najvýhodnejšie poistné, konkrétne pre Vaše vozidlo. Samozrejme, do výpočtu sú zaradené všetky možné zľavy a bonusy, na ktoré máte ako klient nárok, aj keď ide o službu online. Sú Vám tak k dispozícii kvalitné služby, poradenstvo aj infoservis od profesionálnych pracovníkov.