Zmluva o spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci sa uzatvára medzi zmluvnými stranami, v ktorej účastníci prehlasujú, že majú záujem o vzájomnú spoluprácu, v určitej oblasti za podmienok uzavretých v tejto zmluve. Zmluva sa uzatvára v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Zmluva o vzájomnej spolupráci nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. K základným parametrom zmluvy patria - úvodné ustanovenia, predmet zmluvy, práva a povinnosti zmluvných strán, všeobecné a záverečné ustanovenia. V zmluve sa ustanovuje aj trvanie zmluvného vzťahu, prípadne jeho ukončenie. Dohoda o vzájomnej spolupráci poskytuje obom stranám predchádzanie prípadným rizikám, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas plnenia zmluvy. Online zmluva na stiahnutie zadarmo poskytuje rýchle riešenie Vašich problémov pri uzatváraní a vypisovaní zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Zmluva o spolupráci - vzory

Ukončenie zmluvy o spolupráci

Ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy a s výpovednou lehotou dva mesiace.

Vložené: 9.júla 2010 14:21 | Zobrazené: 70137x | Stiahnuté: 3 903x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 225 712

Dnes: 3 375

Počet zobrazených vzorov: 19 605 599

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 861