Spolupráca

Spolupráca je zmluva o vzájomnej spolupráci medzi dvomi zmluvnými stranami, kde sa zmluvné strany dohodnú, že budú vykonávať činnosť zameranú na vzájomnú spoluprácu a kooridnáciu. Zmluva o spolupráci sa uzavára podľa § 269 Obchodného zákonníka, pričom zmluva o vzájomnej spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Medzi takéto zmluvy o spolupráci patrí napríklad aj rámcová zmluva o obchodnej spolupráci. V prípade výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy, ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci. Každá zmluva a rovnako, tak aj zmluva o vzájomnej spolupráci sa musí riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. K zjednodušeniu vypisovania zmluvy o vzájomnej spolupráci si stačí stiahnuť vzor zmluvy zdarma.

Spolupráca - vzory

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Vyberte si vzor zmluvy o vzájomnej spolupráci pre konkrétny prípad cvičnej a reálnej firmy v rámci školskej výučby.

Vložené: 9.júna 2010 13:53 | Zobrazené: 131819x | Stiahnuté: 8 118x Zobraziť celý vzor zmluvy

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Vyberte si vzor rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci, kde si dve strany - ako distribútor a dealer dohodnú vzájomné podmienky spolupráce.

Vložené: 7.júla 2010 09:31 | Zobrazené: 99414x | Stiahnuté: 5 885x Zobraziť celý vzor zmluvy

Ukončenie zmluvy o spolupráci

Ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy a s výpovednou lehotou dva mesiace.

Vložené: 9.júla 2010 14:21 | Zobrazené: 70136x | Stiahnuté: 3 903x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 225 678

Dnes: 3 341

Počet zobrazených vzorov: 19 605 584

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 860