Preberací protokol

Preberací protokol je dokladom o prevzatí alebo odovzdaní predmetu zmluvy, preto býva aj tento protokol častou súčasťou zmlúv napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a podobne. Preberací protokol je prehlásením kupujúceho alebo nadobúdateľa o stave predmetu, ktorý získava. Odovzdávajúci súbjekt musí v protokole uviesť celkový stav predmetu, ako aj všetky dôležité údaje a charakteristiky o ňom. Takto spísaný preberací protokol je dôležitý pre prípad, že sa na predmete objavia v neskoršom období isté vady. Odovzdávajúci subjekt má potom doklad o tom, že preberateľ bol so stavom oboznámený a s ním súhlasil, prípadne, že terajšie vady neboli spôsobené ním a podobne. Preberací protokol sa často využíva v prípade preberamia diela, umeleckého diela a podobne, kde sa nadobúdateľ vyjadruje, že s vytvoreným dielom súhlasí a preberá ho. Okrem týchto prípadov sa preberací protokol spisuje pri preberaní auta, novostavby, pozemku, bytu, zariadenia a podobne. Praktický vzor pre spísanie takéhoto preberacieho protokolu získate jednoducho stiahnutím. Využite preto naše vzory zmlúv zadarmo.

Preberací protokol - vzory

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

Ponúkame Vám vzor preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela, kde objednávateľ na základe zmluvy o dielo preberá od zhotoviteľa dohodnuté dielo a vyjadruje sa k jeho stavu.

Vložené: 30.júna 2010 14:43 | Zobrazené: 199154x | Stiahnuté: 15 951x Zobraziť celý vzor zmluvy

Preberací protokol k novostavbe

Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.

Vložené: 8.júla 2010 09:09 | Zobrazené: 38944x | Stiahnuté: 3 289x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 418 370

Dnes: 1 224

Počet zobrazených vzorov: 19 699 630

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 063