Plná moc

Plná moc je jednou z bežne používaných písomností. Splnomocniteľ v nej dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je tak istým zastúpením osoby, ktorá splnomocnenie dáva. Niektoré inštitúcie a úrady však vyžadujú, aby bola aj úradne overená, niekedy to nutné nie je. Jej overenie je však len v prospech oboch strán v prípade potreby.   Plnú moc upravuje Občiansky zákonník, konkrétne § 30 až § 33, ktoré obsahujú jednotlivé podmienky. Splnomocnenie platí na konkrétnu záležitosť, na ktorú splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania. Je však možné, aby bola udelená generálna plná moc, ktorá poveruje splnomocnenca na zastúpenie vo viacerých prípadoch. Takáto plná moc sa využíva hlavne v prípadoch, ak daná osoba, ktorá splnomocnenie dáva, napríklad odcestuje na dlhší čas a potrebuje, aby boli za ňu vybavené veci na úrade, preberanie pošty a podobne. V prípade, že aj Vy potrebujete spísať plnú moc z nejakého dôvodu, využite praktické vzory zdarma.

Plná moc - vzory

Splnomocnenie

Ponúkame dva vzory splnomocnenia medzi dvoma stranami - splnomocniteľ a splnomocnenec na konkrétnu vec.

Vložené: 12.marca 2010 10:48 | Zobrazené: 576962x | Stiahnuté: 52 931x Zobraziť celý vzor zmluvy

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Nájdite si vzor plnej moci, v ktorej Vám splnomocniteľ dáva súhlas na používanie svojho motorového vozidla, pričom uvedie podmienky, za akých sa splnomocenstvo dohodlo.

Vložené: 3.augusta 2010 12:07 | Zobrazené: 320874x | Stiahnuté: 17 099x Zobraziť celý vzor zmluvy

Udelenie generálnej plnej moci

Ponúkame vzor udelenia generálnej plnej moci, v ktorom splnomocniteľ dáva právo splnomocnencovi, aby ho zastupoval v konkrétne uvedenej záležitosti.

Vložené: 19.apríla 2010 12:56 | Zobrazené: 158419x | Stiahnuté: 12 110x Zobraziť celý vzor zmluvy

Ako spísať plnú moc?

Poskytujeme návrh ako správne napísať plnú moc na zastupovanie v právnych veciach alebo na úradoch a pri iných príležitostiach so všetkými potrebnými náležitosťami.

Vložené: 21.mája 2010 16:21 | Zobrazené: 123223x | Stiahnuté: 8 178x Zobraziť celý vzor zmluvy

Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Vyberte si vzor splnomocnenia, v ktorej splnomocniteľ dáva plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie v dedičskom konaní

Vložené: 6.apríla 2010 10:47 | Zobrazené: 119088x | Stiahnuté: 7 843x Zobraziť celý vzor zmluvy

Udelenie špeciálnej plnej moci

Ponúkame vzor udelenia špeciálnej plnej moci, ktorou splnomocniteľ dáva inej osobe právo na zastupovanie pred daňovým úradom a inými inštitúciami.

Vložené: 19.apríla 2010 13:53 | Zobrazené: 66954x | Stiahnuté: 4 972x Zobraziť celý vzor zmluvy

Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom

Ponúkame vám vzor splnomocnenia na jazdu firemným motorovým vozidlom, v ktorom sú uvedené všetky dôležité údaje týkajúce sa vozidla,spoločnosti a splnomocnenca.

Vložené: 23.augusta 2010 14:16 | Zobrazené: 58381x | Stiahnuté: 2 112x Zobraziť celý vzor zmluvy

Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

Vložené: 23.apríla 2010 11:12 | Zobrazené: 53817x | Stiahnuté: 2 917x Zobraziť celý vzor zmluvy

Plná moc pre právneho zástupcu

Splnomocnenie, v ktorom splnomocniteľ dáva plnú moc advokátovi na zastupovanie pred súdom a inými orgánmi v jeho mene za dohodnutých podmienok

Vložené: 15.marca 2010 11:05 | Zobrazené: 47827x | Stiahnuté: 2 033x Zobraziť celý vzor zmluvy

Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy.

Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.

Vložené: 13.apríla 2010 16:52 | Zobrazené: 23033x | Stiahnuté: 1 600x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 418 457

Dnes: 1 311

Počet zobrazených vzorov: 19 699 679

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 063