Faktúra

Ak ste predajcom, či nákupcom tovarov alebo služieb, faktúra patrí určite k Vašim bežným dokumentom. Je účtovným dokladom, ktorý potvrdzuje, že prišlo k výmene tovaru či služby za peniaze. Keďže je faktúra účtovným dokladom, je nutné ju správne viesť v účtovníctve podľa presných pravidiel.  Faktúra sa však využíva aj v bežnom obchodnom styku. Čoraz častejšie sú veci predávané na základe faktúry. Časté sú faktúry za teleónne či iné služby, ktoré občania bežné dostávajú. Ide väčšiou o tabuľkové formy, vytvorené vďaka rôznym fakturačným programom. Inou možnosťou je prijímový pokladničný doklad, ktorý však dokladuje výmenu peňazí v hotovosti, pričom faktúra je splatná aj formou prevodu. S faktúrou sa spája aj viacero zmlúv a dohôd, ktoré na základe nej vznikli, ako napríklad upomienka či pokus o zmier, ktorá je už poslednou možnosťou, keď faktúra stále nebola uhradená. Jednotlivé vzory sú k dispozícii online a v prípade potreby si ich stačí jednoducho stiahnuť.

Faktúra - vzory

Pokus o zmier

Nájdite si vzor upomienky, ktorú posielate dlžníkovi ako poslednú výzvu a pokus o zmier na zaplatenie neuhradenej faktúry, ktorá už prekročila lehotu splatnosti.

Vložené: 24.júna 2010 11:43 | Zobrazené: 114750x | Stiahnuté: 7 883x Zobraziť celý vzor zmluvy

Upomienka

Nájdite si vzor upomienky, ktorou veriteľ upozorňuje dlžníka na neuhradenú faktúru, ktorá je už po dátume splatnosti a žiada si jej uhradenie.

Vložené: 6.augusta 2010 14:09 | Zobrazené: 99495x | Stiahnuté: 6 584x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o zníženie faktúry

Ponúkame vzor žiadosti o zníženie sumy faktúry za telefónnu linku z dôvodu, že isté dni nebola dostupná a funkčná.

Vložené: 30.augusta 2010 11:09 | Zobrazené: 10331x | Stiahnuté: 562x Zobraziť celý vzor zmluvy

Plná moc na zastupovanie vo veci vymáhania pohľadávky

Vyberte si vzor plnej moci, ktorú dáva splnomocniteľ splnomocnencovi ako firme na zastupovanie, aby v jeho mene vymáhal pohľadávky.

Vložené: 23.augusta 2010 11:24 | Zobrazené: 10088x | Stiahnuté: 745x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 225 597

Dnes: 3 260

Počet zobrazených vzorov: 19 605 559

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 860