Čestné prehlásenie

<p><strong>Čestné prehlásenie</strong> je vzor zmluvy, v ktorom žiadateľ vypisuje písomne čestné vyhlásenie o pravdivosti svojich údajov s tým, že si je vedomý následkov <strong>nepravdivého čestného prehlásenia podľa § 39</strong> zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. Čestné prehlásenie podáva každý, za účelom čestne prehlásiť, že údaje, ktoré poskytuje žiadateľovi sú <strong>čestné a pravdivé</strong>. Každé čestné prehlásenie má svoju<strong> formu, obsah </strong>a<strong> spôsob</strong> ako ho vyplniť. Prehlásenie o čestnosti môže mať rôzny charakter, pričom žiadateľ si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia.</p>

Čestné prehlásenie - vzory

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Nájdite si vzor čestného prehlásenia, v ktorom uvádzate, že údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, presné a úplné.

Vložené: 2.júna 2010 15:11 | Zobrazené: 252036x | Stiahnuté: 27 661x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 418 377

Dnes: 1 231

Počet zobrazených vzorov: 19 699 631

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 063