Žaloba o zvýšenie výživného

Alternatívny názov: Žaloba voči jednému z rodičov, aby prispieval vyššou sumou na maloleté dieťa po rozvode rodičov

Popis: Vyberte si vzor žaloby, v ktorej rodič ako žalobca žiada od druhého rodiča zvýšenie výživného na ich maloleté dieťa z dôvodu, že nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho potreby a druhý rodič nimi evidentne disponuje.

vložené 1.júna 2010 16:00 | zobrazené: 29 836x | stiahnuté: 2 399x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zvýšenie výživného

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Matka:

Mária Vážna
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

Otec:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Maloletý:

Dávid Vážny
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 112233/4455

Návrh na zahájenie konania o zvýšenie výživného na maloleté dieťa

T r o j m o

Čl.1

1.1

S otcom maloletého som rozvedená, právoplatnosť rozhodnutie nadobudlo dňa 15.10.2008 na Okresnom súde Bratislava I. Maloletý Dávid Vážny bol zverený do mojej starostlivosti a otcovi bola uložená povinnosť prispievať na výživu maloletého vo výške 50,- EUR každý mesiac.

Čl. 2

2.1

Výživné na maloletého bolo stanovené v čase, keď syn navštevoval základnú školu a mal bežné detské záujmy. V súčasnosti však maloletý študuje na gymnáziu, tým jeho potreby a záujmy vzrástli. Syn navštevuje krúžok spevu, futbal a hokej. Výbava pre tieto športy je veľmi drahá.

2.2

Ja pracujem ako predavačka v samoobsluhe a mám mesačný plat vo výške 500,- EUR mesačne.
Výška príjmu otca maloletého mi nie je známa, ale určite je vyšší ako bol predtým, inak by si nemohol dovoliť nové auto a kúpu nového rodinného domu.

Čl. 3

3.1

Keď som navštívila otca maloletého, aby mi na syna prispieval vyššou sumou, aby mohol navštevovať svoju školu a krúžky, tak to odmietol s odôvodnením, že nemá peniaze.

3.2

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u:

Žalovaný je povinný matke maloletého každý mesiac vždy do 15. Dňa v mesiaci zaplatiť príspevok na výživu maloletého syna Dávida Vážneho vo výške 133,- EUR a to od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Mária Vážna
matka maloletého

Dôkaz:

Rodný list maloletého
Výsluch matky maloletého
Výsluch otca maloletého
Potvrdenie o príjmoch účastníkov

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zvýšenie výživného
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 238 993

Dnes: 1 174

Počet zobrazených vzorov: 19 613 246

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 879