Nájomné byty Všetky potrebné vzory zmlúv súvisiace s nájmom, nájomným bytom, zrušením alebo vznikom nájomného vzťahu, prenajímateľom a nájomcom a mnohé iné

Výpoveď nájomnej zmluvy

Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.

Vložené: 13.augusta 2010 12:44 | Zobrazené: 250767x | Stiahnuté: 11 837x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Ponúkame vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Obvodný úrad od žiadateľa z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí.

Vložené: 6.augusta 2010 15:42 | Zobrazené: 111658x | Stiahnuté: 6 165x Zobraziť celý vzor zmluvy

Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán

Nájdite si vzor ukončenia nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na vzájomnom vyrovnaní záväzkov a ukončení nájomného vzťahu.

Vložené: 16.júna 2010 15:36 | Zobrazené: 32942x | Stiahnuté: 2 638x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Ponúkame vzor žiadosti nájomcu pre prenajímateľa o predĺženie nájomnej zmluvy, v ktorej bol nájom na dobu určitú.

Vložené: 26.júla 2010 15:28 | Zobrazené: 23446x | Stiahnuté: 1 050x Zobraziť celý vzor zmluvy

Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve BD

Ponúkame vám vzor vypovedania zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva z dôvodu neplatenia nájomného.

Vložené: 11.augusta 2010 11:17 | Zobrazené: 19422x | Stiahnuté: 1 224x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zaplatenie dlžného nájomného

Ponúkame vzor žaloby, kde sa žalobca ako prenajímateľ domáha zaplatenia dlžného nájomného zo strany žalovaného ako nájomcu.

Vložené: 26.apríla 2010 12:00 | Zobrazené: 13020x | Stiahnuté: 594x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva nájomca na prenajímateľa z dôvodu, že mu neoprávnene doručil výpoveď z nájmu, hoci neporušil podmienky nájomnej zmluvy.

Vložené: 26.apríla 2010 13:12 | Zobrazené: 7812x | Stiahnuté: 529x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Ponúkame vzor návrhu na súd, aby po rozvode manželov zanikol spoločný nájom bytu a výlučným nájomcom sa stala žalobkyňa - manželka.

Vložené: 26.apríla 2010 15:43 | Zobrazené: 7493x | Stiahnuté: 582x Zobraziť celý vzor zmluvy

Neplatná výpoveď z nájmu bytu

Vyberte si vzor odvolania v prípade, že prenajímateľ spísal neplatnú výpoveď z nájmu bytu pre nájomcu, pretože uviedol nesprávne a nepravdivé dôvody ukončenia nájmu.

Vložené: 3.novembra 2010 09:21 | Zobrazené: 6160x | Stiahnuté: 339x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca žiada, aby súd zrušil nájom pre jeho spolubývajúceho, pretože svojím správaním porušuje dohodu o spoločnom nájme.

Vložené: 26.apríla 2010 15:03 | Zobrazené: 3961x | Stiahnuté: 377x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 239 052

Dnes: 1 233

Počet zobrazených vzorov: 19 613 284

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 879