Udelenie generálnej plnej moci

Alternatívny názov: Splnomocnenie inej osoby, aby konala vo vašom mene v danej veci

Popis: Ponúkame vzor udelenia generálnej plnej moci, v ktorom splnomocniteľ dáva právo splnomocnencovi, aby ho zastupoval v konkrétne uvedenej záležitosti.

vložené 19.apríla 2010 12:56 | zobrazené: 157 594x | stiahnuté: 12 110x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Udelenie generálnej plnej moci. Generálne splnomocnenie.

Daňový úrad Bratislava
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Splnomocniteľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Udelenie generálnej plnej moci

Splnomocňujem pána Miroslava Pekného, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, r. č. 123456/7890, k tomu, aby ma zastupoval na Vašom Daňovom úrade v Bratislave v konaní daňovej kontroly. Táto plná moc je neobmedzená.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Udelenie generálnej plnej moci. Generálne splnomocnenie.
Hore

Udelenie generálnej plnej moci je splnomocnenie osoby, aby konala v mene splnomocniteľa v danej veci. Splnomocniteľ tak dáva právo na zastupovanie napríklad na daňovom, obecnom, katastrálnom alebo inom úrade a inštitúcii s tým, že splnomocnenec túto plnú moc prijíma. Hlavným rozdielom medzi obyčajnou plnou mocou a generálnou je skutočnosť, že generálna plná moc nie je obmedzená časovo a vzťahuje sa na všetky právne úkony súvisiace s danou záležitosťou či inštitúciou.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 066 392

Dnes: 1 800

Počet zobrazených vzorov: 19 521 555

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 661