Ako spísať námietku?

Alternatívny názov: Vzor pre spísanie námietky

Popis: Potrebujete radu, ako spísať námietku pre rôzne situácie, napr. nespôsobilosť dediča, odobratie invalidného dôchodku a podobne? Poradíme Vám a poskytneme aj potrebný a užitočný vzor.

vložené 27.mája 2010 16:37 | zobrazené: 57 554x | stiahnuté: 2 408x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ako spísať námietku?

Spísanie námietky

Tu napíšete identifikačné údaje, komu námietku zasielateľa, napr.:

Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Tu napíšete Vaše identifikačné údaje:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

Tu napíšete, čoho sa Vaša námietka týka:

Námietka dedičskej nespôsobilosti dediča

V prvej vete napíšte dôvod, ktorý Vás viedol k napísaniu námietky, napr.:

Dozvedel som sa, že ste bol poverený dedičským konaním po mojej sestre Márie Peknej, rod. Vážnej, nar. 1960 a tá za jediného dediča vo svojom závete uviedla svojho manžela.

Do druhej vety uveďte dôvod Vašej námietky, napr.:

Manžel pozostalej bol pred rokom vyhlásený za nesvojprávneho z dôvodu veľkej závislosti na omamných látkach, za jeho opatrovníka som bol určený ja, Ján Vážny.

V tretej vete napíšte Váš návrh, ako by celá vec, na ktorú vznášate námietku, mala byť napravená, napr.:

Preto žiadam o zaslanie informácií týkajúcich sa dedičstva po Márie Peknej, rod. Vážnej, aby som mohol konať za nesvojprávneho Miroslava Pekného, ktorý zo zákona nemôže sám konať.

Tu napíšte miesto a dátum, kde a kedy bola námietka spísaná:

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Ako spísať námietku?
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 958 763

Dnes: 917

Počet zobrazených vzorov: 19 450 574

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 475