Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy

Alternatívny názov: Vypovedanie zmluvy poisťovni v období jedného roka od jej vzniku

Popis: Ponúkame vzor výpovede poistnej zmluvy v prípade, že poistník ju vypovedá poisťovni k dátumu výročia zmluvy s ohľadom na zákonom stanovenú 6-týždňovú lehotu na podanie výpovede.

vložené 21.mája 2010 09:14 | zobrazené: 70 451x | stiahnuté: 6 626x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy

Poistiteľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Poistník:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Výpoveď poistnej zmluvy č. 123456 k dátumu výročia zmluvy

1.

V súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy PZP č. 123456 zo dňa 25.júna 2009 a jej príslušných všeobecných poistných podmienok, podávam výpoveď vyššie uvedenej poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia, v lehote podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia uvedenej poistnej zmluvy, prípadne jej dodatkov.

2.

Originál doklad o dĺžke trvania poistenia a bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

3.

Nespotrebované poistné mi prosím zašlite na môj účet č. 123456789/1100 alebo poštovou poukážkou.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Ján Vážny
poistník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy
Hore

Končí Vám poistné obdobie? Našli ste si cez porovnávaciu kalkulačku výhodnejšiu ponuku na Vaše pzp? Chcete svojej aktuálnej poisťovni poslať výpoveď? Žiadny problém, nie je nič jednoduchšie. Využite uvedený vzor a spíšte si vlastnú výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy. Treba však dodržať povinnú lehotu na podanie výpovede, ktorá je 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia. V tomto prípade Vám poisťovňa musí výpoveď prijať a v prípade nespotrebovaného poistného aj príslušnú čiastku vrátiť. Takže v tom prípade je výhodné urobiť tak včas.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 225 677

Dnes: 3 340

Počet zobrazených vzorov: 19 605 584

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 860