Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady veci predanej v obchode

Alternatívny názov: Reklamácia nového tovaru z obchodu

Popis: Vyberte si vzor zmluvy na uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady na veci, ktorú ste si ako novú zakúpili v obchode a podanie reklamácie.

vložené 15.apríla 2010 14:20 | zobrazené: 9 150x | stiahnuté: 903x
Späť
Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady veci predanej v obchode. Reklamácia novej veci.

ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456

Kupujúci:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Uplatnenia práva na bezplatné odstránenie vady veci predanej v obchode

Vo Vašej pobočke na Račianskej ulici 5 v Bratislave som si dňa 01.02.2010 kúpil monitor značky Samsung, výrobné číslo: SAM12345AB. Na zakúpenom výrobku sa však vyskytujú vady nezlučiteľné s bezporuchovým užívaním predmetnej veci, a to nižšia obnovovacia frekvencia obrazu, ako je udávaná výrobcom, v dôsledku čoho sa na monitor nedá pozerať prakticky dlhšie ako desať minút a nefunkčné vnútorné menu monitoru.

Preto si podľa § 622 odst. 1 a § 625 Obč. zák. uplatňujem v záručnej lehote právo na bezplatné odstránenie uvedených závad.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
kupujúci

Dôkaz:

Kópia dokladu o zakúpení výrobku z 01.02.2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady veci predanej v obchode. Reklamácia novej veci.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 239 089

Dnes: 1 270

Počet zobrazených vzorov: 19 613 311

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 879