Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

Alternatívny názov: Prebratie diela na základe protokolu

Popis: Ponúkame Vám vzor preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela, kde objednávateľ na základe zmluvy o dielo preberá od zhotoviteľa dohodnuté dielo a vyjadruje sa k jeho stavu.

vložené 30.júna 2010 14:43 | zobrazené: 193 644x | stiahnuté: 15 921x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

vyhotovený na základe
Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.04.2010
podľa prísl. § 536 OZ medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Zhotoviteľ:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

1.

Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa OZ § 536 OZ dnešným dňom, t.j. 25.06.2010 zhotoviteľ odovzdáva objednávateľovi a objednávateľ prijíma zmluvne dohodnutý predmet diela – hliníkové dvere aj spolu s montážou.

2.

V čase odovzdania predmetu diela jeho stav je nový a nepoškodený a objednávateľ toto dielo prijíma s nasledovným vyjadrením :
So zhotovením diela je objednávateľ spokojný, nie je si vedomý žiadnych námietok proti zhotovenému dielu a preto s odovzdaním súhlasí a toto dielo preberá.

V Bratislave, dňa 25.06.2010

Ján Vážny
objednávateľ

Miroslav Pekný
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela
Hore

Uzavreli ste zmluvu o dielo a zhotoviteľ Vám dielo vytvoril? Uhradili ste dohodnutú cenu a čakáte už len na predmet zmluvy? Potrebujete písomný doklad o tom, že ste si dielo prevzali, skontrolovali a vyjadrili sa k jeho stavu? Takýmto dokumentom, ktorý potrebujete, je preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela, podľa ktorého zhotoviteľ odovzdá dielo a objednávateľ ho preberie. Predchádza sa tak možným neskorším nepríjemnostiam a konfliktom o tom, v akom stave objednávateľ dielo prevzal a či bol s jeho vyhotovením spokojný.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 975 345

Dnes: 4 884

Počet zobrazených vzorov: 18 842 546

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 803