Závet

Alternatívny názov: Testament. Posledná vôľa.

Popis: Ponúkame vzor závetu, v ktorej poručiteľ vyjadruje svoju poslednú vôľu a určí dediča alebo dedičov svojho majetku za prítomnosti svedkov, ktorí svojím podpisom potvrdia platnosť tohto závetu.

vložené 16.júna 2010 12:10 | zobrazené: 97 929x | stiahnuté: 8 152x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Závet

Závet

Poručiteľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Svedok:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Svedok:

Juraj Nemec
Mýtna 12
821 01 Bratislava
r.č. 147258/3690

Ja dolu podpísaný Ján Vážny, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet :

Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Janu Vážnu, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
poručiteľ

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Ján Vážny, pred nami, vlastnoručne napísal a podpísal vyššie uvedenú závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 10.06.2010

Miroslav Pekný
svedok

Juraj Nemec
svedok

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Závet
Hore

V rodine môžu nastať konfliktné situácie z rôznych dôvodov. Najhorším prípadom je však, ak takáto situácia vzniká pri zvlášť nepríjemnej situácii úmrtia v rodine. Preto najlepším spôsobom, ako predchádzať možným hádkam a nedorozumeniam v rámci dedičstva a nároku na majetok, je závet, testament alebo posledná vôľa. Všetky tieto pojmy sú obsahovo rovnaké. Ide o skutočnosť, že poručiteľ vo svojom testamente vyjadruje svoju poslednú vôľu a určuje dediča alebo viacerých dedičov svojho majetku za prítomnosti svedkov. Následná platnosť závetu je potvrdená podpismi týchto svedkov. Takýto závet je možné napadnúť a odvolať sa, ale iba z vážnych právnych dôvodov, inak je takého napadnutie zamietnuté, neopodstatnené a zbytočné.

Dedičské konanie

Určite už každý zažil tú smutnú udalosť, keď prišiel o niekoho blízkeho. Čím bližší mu daný človek bol, o to to bolo horšie. So smrťou je ťažké sa vyrovnať, ak ide o starého človeka, ešte oveľa ťažšie a bolestnejší je prípad, keď zomrie mladý človek a navyše nečakane.

S týmito azda najsmutnejšími udalosťami v živote človeka sa však nespája iba smútok v srdci a ľútosť nad daným človekom. Ako so všetkým, aj s takýmto nepríjemným okamihom sa spájajú rôzne povinnosti – zariadiť pohreb a pripraviť všetko na to, aby sme si svojho blízkeho čo najviac uctili. Stretnutia rodiny a známych sú samozrejmosťou.

Tu však niekedy vzniká problém. Keďže platí overené pravidlo, že ľudia sú všelijakí, nie je nič výnimočné na tom, že po smrti človeka môžu v jeho rodine nastať rôzne konflikty. A ide o tú najnepríjemnejšiu vec – majetok.

Stávajú sa prípady, že následné dedičské konanie sa stane bojovým poľom jednotlivých zástupcov a rodina sa rozháda. Každý si chce brániť to, čo je jeho, prípadne, čo si myslí, že by jeho malo byť. A nezáleží na tom, že nebožtík zomrel len pre nedávnom. Jeho majetok a následné dedenie je jediné, čo rodinu zaujíma. A prípadné tzv. vydedenie si nikto nepripúšťa, aj keď k nemu prišlo.

Tento výrazne negatívny proces však nemusí nastať. Existuje množstvo rodín, ktoré peniaze nezmenia a vedia sa v pokoji dohodnúť o všetkom, čo je potrebné. Dedičské konanie je tak iba formalitou, ktorá je potrebná zo zákona, aby boli dodržané všetky potrebné náležitosti. Aby takýto priebeh a bezproblémové dedičské konanie nastalo, je vždy lepšie, ak sa dedenie riadi závetom. Ide o dokument, v ktorom poručiteľ popíše svoju poslednú vôľu. Uvedie v ňom konkrétnych ľudí, ktorým chce svoj majetok odkázať a s presným popisom, komu a čo vlastne prináleží. Dedičské konanie je potom jednoduchšie a kratšie.

Keďže nič nie je také bezproblémové, ako sa na začiatku javí, aj takého na prvý pohľad jednoduché dedičské konanie, sa môže v okamihu zmeniť. Tento okamih väčšinou nastáva vtedy, ak rodina nie je tá, ktorá sa v danom závete nachádza, ale zrazu sa na scéne objavuje iný dedič, s ktorým rodina nerátala. Vznikajú potom rôzne rozpory až konflikty a prichádza k podávaniu odvolaní proti závetu. Samozrejme, každý, kto s daným závetom či rozhodnutím súdu nesúhlasí, má na to právo. Niekedy však prichádza k situácii, že rodinným príslušníkom nejde ani tak o majetok, ale o princíp, v zmysle „ako si vôbec mohol dovoliť, odkázať to niekomu inému“ a pod. Nič nie je horšie ako sklamanie nad tým, že ste si niečím istý a potom to nedosiahnete.

Dedičské konanie nemá slúžiť na to, aby si ľudia vytvárali problémy, zbytočne na seba útočili a vznikali konflikty v rodinách. Jeho hlavnou úlohou je prerozdeliť majetok po zosnulom tým najlepším spôsobom. Aj keď nie vždy sa to podarí, aby každému prinieslo dedičské konanie to, čo si praje. Potom je len na dotyčnej osobe, ako sa k rozhodnutiu svojho blízkeho postaví a ako bude ďalej postupovať.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 239 081

Dnes: 1 262

Počet zobrazených vzorov: 19 613 308

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 879